luns, 12 de xaneiro de 2015

Importante resposta da Comisión europea sobre a reclamación de Edgewater


Reproducimos, polo seu interese, a pregunta realizada no Parlamento Europeo pola eurodeputada de AGE Lidia Senra, así como a resposta da Comisión.
Nelas queda claro que a empresa Edgewater non ten dereito algún a reclamar indemnización polas posibles perdas derivadas da denegación do seu proxecto. 
É,por tanto, unha nova estocada para Mineira de Corcoesto.

PREGUNTA PARLAMENTAR:

Perguntas Parlamentares (Parlamento Europeu, Comissão)


9 de outubro de 2014, E-007767-14

Pergunta com pedido de resposta escrita à Comissão, Artigo 130.° do Regimento

Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL)

Assunto: Acordo CETA e empresa Edgewater na GalizaO CETA estabelece mecanismos que conferem às multinacionais o direito de apresentar exigências aos governos, quando estes tomam decisões que considerem que afetam os seus negócios.

Na Galiza, a empresa canadiana Edgewater pretende obter autorização do governo galego para a exploração mineira de ouro, afetando a esse fim terras agrícolas e florestais. A empresa em causa usará cianeto, pondo assim em risco a saúde das pessoas, a vida aquática e a qualidade da água.

O governo galego anunciou há alguns meses o cancelamento do projeto aurífero. Todavia, de acordo com notícias recentemente vindas a lume na imprensa, a empresa está disposta a processar a Xunta da Galiza por danos patrimoniais se o projeto cancelado não for retomado ou não receber uma compensação económica.

1. Será que, nos termos do acordo CETA, o povo galego vai ser obrigado a indemnizar a empresa para proteger os solos, o ambiente e a saúde?

2. Não pensa a Comissão que a União Europeia deveria preocupar-se em manter a qualidade da água não permitindo que um povo seja prejudicado por querer protegê-la?

3. Será que os benefícios concedidos à empresa Edgewater merecerão mais proteção pública do que o direito das galegas e dos galegos a uma vida saudável?

----

RESPOSTA DA COMISIÓN:
Preguntas parlamentarias (Parlamento Europeo, Comisión)

4 de decembro de 2014, E-007767/2014

Resposta da Sra. Malmström en nome da ComisiónNingunha empresa canadense pode actualmente invocar o Acordo Económico e Comercial Global (AECG) con Canadá para impugnar unha decisión referente ao seu investimento, nin presentar reclamacións por danos patrimoniais, dado que este acordo non está en vigor. O AECG entrará en vigor unha vez finalizasen os respectivos procedementos de aprobación por parte de Canadá e da UE. No caso da UE, requiren a aprobación do Consello e do Parlamento Europeo.

En calquera caso, os acordos de libre comercio, incluído o AECG, non modifican o dereito dos Estados membros a perseguir os seus obxectivos lexítimos de política pública, incluída a fixación de normas de protección ambiental. O AECG deixa claro que a UE e Canadá manteñen o seu dereito a lexislar para alcanzar obxectivos lexítimos en materias como a saúde pública, a seguridade, o medio ambiente, a moral pública e a promoción e protección da diversidade cultural. Isto significa que un investidor non pode recibir unha compensación por lucro cesante, perda de beneficios ou custos sufridos.

xoves, 8 de xaneiro de 2015

Edgewater perde os dereitos mineiros de Corcoesto


A lei de acompañamento aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, prevé a caducidade dos dereitos mineiros cando se denegue a autorización de explotación.

A publicación o pasado día 30 de decembro no Diario Oficial de Galicia da lei 12/2014, de 22 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, supón un novo e duro golpe para as pretensións da empresa canadense Edgewater e a súa filial, Mineira de Corcoesto, sobre a explotación da mina de ouro no Concello de Cabana de Bergantiños.

Esta lei de acompañamento aos orzamentos da comunidade autónoma de Galicia, recolle unha modificación da lei 3/2008 de ordenación da minaría de Galicia, á que engade unha disposición transitoria segunda que remata definitivamente coas expectativas de Edgewater sobre o proxecto mineiro de Corcoesto.
Nesta nova disposición  recóllese que as concesións mineiras reguladas pola Lei da minaría de 1973, ás que se lle denegue a autorización de explotación por calquera das causas legais, determinará a caducidade dos dereitos mineiros correspondentes. Ademais prevé a súa aplicación retroactiva no caso de resolucións denegatorias de autorizacións de explotacións ditadas con anterioridade á entrada en vigor desta lei.
 Isto resulta de aplicación directa para Mineira de Corcoesto, cuxo proxecto para a explotación aurífera das concesións Emilita, Ciudad de Masma e Ciudad de Landró, reguladas pola lei de minas de 1973, foi denegado ante a forte oposición social ao mesmo, por resolución da Consellería de Economía e Industria de data 11 de marzo de 2014, debido a falta de garantías técnicas e económicas.
Esta modificación lexislativa fai que Mineira de Corcoesto e a canadense Edgewater perdan definitivamente os dereitos mineiros que ostentaban sobre dos montes de Corcoesto e imposibilita, para tranquilidade da veciñanza da comarca, que poida presentar no futuro outro proxecto de explotación de ouro na zona.
Agora correspóndelle á Consellería de Economía e Industria incoar de oficio o procedemento de caducidade dos dereitos mineiros e a cancelación da súa inscrición no Rexistro Mineiro de Galicia, solicitude que tamén vai presentar por escrito a Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños para asegurar a tramitación, canto antes, deste procedemento de caducidade.