mércores, 27 de novembro de 2013

O PP en Coristanco tamén dixo NON a MINA gracias a presión popular

Mocións contra a Mina de Corcoesto aprobadas nos concellos de Zas, Carballo e Coristanco.

Se o luns eran os concellos de Carballo e Zas os que aprobaron sendas mocións contra a mina de ouro de Corcoesto e o emprego do cianuro na minaría, este mércores foi o pleno do Concello de Coristanco o que aprobou outra moción contra a mina, presentada por vía de urxencia polo alcalde Popular de Coristanco ante a presión da veciñanza.Moción no concello de Carballo


Moción no concello de Zas
O alcalde Pensado Plágaro, noutrora defensor da mina de Corcoesto a pesar de albergar parte da balsa de cianuro e a escombreira mineira, viuse obrigado a debater unha moción pola que se declarou a prevaleza dos usos agrícolas, gandeiros e forestais sobre os mineiros para as parroquias do Concello.

A moción aprobada por unanimidade, insta á Xunta de Galicia a rexeitar de xeito definitivo os permisos de investigación en trámite relativos ás concesións mineiras que abarcan a meirande parte do seu territorio, debido á incompatibilidade das actividades extractivas cos usos actuais e potenciais do solo afectado por estas cuadrículas mineiras.


O pleno do Concello tamén insta á Xunta de Galicia a prohibir o uso do cianuro na minaría nos termos da Declaración de Berlín, aprobada polo Parlamento Europeo no ano 2010, para sumarse así a outros países europeos nos que xa foi prohibido, como Alemaña, Hungría ou a República Checa.

Sesión plenaria Concello de Coristanco

Coristanco é o primeiro concello gobernado polo Partido Popular que rexeita a mina de ouro de Corcoesto, despois de que a Xunta de Galicia paralizase o proxecto pola falta de solvencia técnica e financeira da empresa canadense Edgewater, que acumula desde principios de ano unha caída da súa cotización na bolsa de Toronto de máis do 90%.


Con Coristanco son cinco os concellos de Bergantiños que aprobaron mocións contra o proxecto, xunto con Laxe, Vimianzo, Carballo e Zas, que recollen así o sentir da inmensa maioría da poboación da comarca, que se ten manifestado masivamente en contra deste proxecto.


A Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños valora moi positivamente a toma dunha posición claramente contraria ao mesmo por parte dos concellos máis directamente afectados, ao tempo que anima á poboación a non baixar a garda e a seguir traballando e loitando pola defensa da terra, do territorio e da paisaxe coma unha sinal da nosa identidade cultural, fronte á ameaza que supoñen os proxectos mineiros que se pretenden desenvolver en Galicia, baixo a falsa promesa de creación de emprego, riqueza e prosperidade.


venres, 22 de novembro de 2013

O Alcalde de Cabana volta a denegar o uso do Auditorio municipal.

Os pasados meses de Maio e Xuño o Alcalde de Cabana denegou o permiso de utilización do Auditorio para a celebración dun acto informativo en 10 ocasións.O pasado 14 de Outubro a Plataforma solicitou de novo o Auditorio de Cabana para catro datas posíbeis dese mes e do mes de Novembro.
Denegación uso Auditorio Cabana

Anteriormente os motivos aducidos para a denegación do uso deste espacio foron as actividades xa planificadas, sen facilitarnos nunca datas alternativas, pero desta volta o Alcalde opta polo silencio administrativo e non contesta á solicitude nin a reiteración da mesma que fixemos o pasado 13 de Novembro.

O Alcalde de Cabana, Xosé Muíño, cada vez ten unha maior contestación social ben pola mina de Corcoesto, ben pola suba de tarifas no suministro da auga, ben polo aumento de impostos municipais ( saneamento, alcantarillado,....) ou mesmo sendo albo de denuncias xudiciais por posíbeis delitos contra a saúde pública por non poñer os medios para impedir o consumo humano de auga contaminada por arsénico en  fontes do concello. 

A Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños demándalle ao Alcalde que permita o acceso á información á veciñanza de Cabana, segundo o dereito constitucional, e deixe de considerar ao Concello e ás súas instalación coma unha propiedade privada.                              Ao fío destes acontecementos, hai tempo que vimos facendo nosas as palabras de Castelao en Sempre en Galiza: “O caciquismo galego deixará de existir cando se lexisle para Galiza e os labregos se sintan amparados pola Lei, sen medo á Xustiza”. 
Así como as acertadas palabras de Ramón Muñiz, a modo de conclusión:
“Unha definición sinxela de cacique exprésase na persoa que pretende que todas as cousas que se fan no seu ámbito de actuación, realízanse grazas a el. O cacique debe dar probas fehacentes da súa capacidade de conseguidor diante da súa xente o que lle da unha influencia indiscutible á vez que esa influencia sérvelle para cualifícalo e acredítalo.”

xoves, 21 de novembro de 2013

A Drenaxe Ácida de Minería

Carmen Varela Busto

Doutora en Química Orgánica

O proceso coñecido como Drenaxe Ácida de Minería (DAM) é un dos problemas máis serios asociados ás actividades mineiras xa que pode contaminar con augas ácidas os ecosistemas e matar moitos organismos como consecuencia dun cambio de pH no seu hábitat. A auga ácida pode tamén incrementar o proceso de desgaste da rocha, disolvendo e liberando os metais pesados e o arsénico que están contidos nela. Estes metais pesados e arsénico poden ser aínda máis nocivos que a propia auga ácida. 

As rochas que conteñen xofre (S), como por exemplo as piritas e arsenopiritas, cando son trituradas e expostas á auga e ó aire, liberan ácido sulfúrico. A composición da arsenopirita é 46% arsénico, 34.3% de ferro e 19.7% de xofre. Se este mineral está protexido e aillado das condicións ambientais é estable. Pola contra, se se tritura e expón ós axentes ambientais, o xofre en contacto coa auga e o aire, transfórmase en ácido sulfúrico provocando o proceso de Drenaxe Ácida de Minería. Esto pode ter lugar en calquera punto do emprendemento mineiro onde se atopen minerais que conteñen xofre expostos ó ambiente como son cortas, galerías subterráneas, escombreiras, stériles, etc.  

Os metais pesados disoltos ó entrar en contacto co ácido sulfúrico producen precipitados de diferentes cores (amarelo, laranxa, vermello), o que resulta nunha característica moi singular desta fonte de contaminación da minería. Estas sustancias pódense extender varios kilómetros río abaixo da actividade mineira con efectos moi egativos para moitos organismos. 

Cabe destacar que, dende que se inicia a actividade dunha mina, poden pasar varios anos antes de que se manifeste a drenaxe ácida (entre un ano e máis de unha década). Nembargantes, no momento no que esta drenaxe ácida comenza, resulta case imposible de parar xa que é un proceso irreversible. Mentras se proceden as reaccións químicas, a temperatura e acidez das augas aumentan, o que fai que se celere máis a formación de ácido sulfúrico. 

A Drenaxe Ácida de Minería é, polo tanto, un problema a longo prazo que pode durar centos e incluso miles de anos. Aínda que con técnicas de neutralización é posible paliar os seus efectos, resulta moi costoso xa que estas técnicas teñen que ser aplicadas por séculos. Por este motivo, cando se avalía un proxecto mineiro deberíase poder garatizar o monitoreo, control, manexo e tratamento da drenaxe ácida durante écadas ou séculos. 

1. “Dirty Metals. Mining, Communities and the Environment”. A report by Earthworks and Oxfam America. http://www.nodirtygold.org/pubs/DirtyMetals.pdf

2. “No todo lo que es oro brilla”. Resumen de impactos ambientales de la minería de oro. Greenpeace. http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/4/no-todo-lo-que-es-oro-brilla.pdf

3. “El oro y el cianuro”. http://www.slideshare.net/marianina77/el-oro-y-el-cianuro-26-01-12

martes, 5 de novembro de 2013

Novos apoios da comunidade científica á petición para que a XUNTA prohiba o emprego de cianuro na minería

Esta semana chegamos ós 236 apoios da comunidade científica para a petición de prohibición do emprego do cianuro na minería.

Coa entrega o pasado 8 de outubro ao Presidente da Xunta de Galicia do manifesto pola prohibición do uso do cianuro na minería coa listaxe dos 160 apoios da comunidade científica e universitaria recollidos ata entón a Sociedade Galega de Historia Natural e a Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños deron inicialmente por pechada a campaña.

Non embargante, a difusión posterior da campaña nos medios de comunicación e os reenvíos no seo da comunidade científica e universitaria desencadearon unha segunda vaga de apoios que acadaron xa unha cifra moi relevante: 76 apoios adicionais que veñen de entregarse ao Presidente da Xunta de Galicia.

En total son xa 236 os apoios recollidos da comunidade científica e universitaria, adscritos a 92 Departamentos pertencentes á 20 universidades e organismos públicos de investigación, que:

- Consideran que o cumprimento dos obxectivos da UE en virtude da Directiva marco sobre política de augas, é dicir, conseguir un bo estado químico e protexer os recursos hídricos, así como a protección da diversidade biolóxica, só pode lograrse mediante a prohibición das tecnoloxías mineiras a base de cianuro.

- Piden ao Goberno Galego que impoña unha prohibición total do uso de tecnoloxías mineiras a base de cianuro en Galicia antes de que finalice 2013, posto que é o único xeito segur de protexer os nosos recursos hídricos e ecosistemas fronte á contaminación por cianuro procedente das actividades mineiras.

Á vista do clamor social e da comunidade científica, a Sociedade Galega de Historia Natural e a Plataforma pola defensa de Corcoesto e Bergantiños píden que se prohiba canto antes o emprego das tecnoloxías mineiras a base de cianuro en Galicia.

Nos seguintes enlaces podedes descargarvos a carta remitida ó Presidente da Xunta de Galicia e a lista de apoios recibidos:

 -  Carta ó Sr Presidente -->

 -  Lista de apoios da comunidade ciéntifica -->